najave

Javni poziv za prijavu programa javnih potreba u sportu Grada Opatije u 2024. godini

Sportski savez grada Opatije objavljuje javni poziv za prijavu programa javnih potreba u sportu Grada Opatije za 2024. godinu s projekcijom potreba proračunskih sredstava klubova za 2024. godinu.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom (sačuvati dokaz o slanju) ili neposredno u prostorije Sportskog saveza grada Opatije, Vladimira nazora 2, 51410 Opatija, s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA JAVNE POTREBE U SPORTU 2024.“ zaključno do 11. studenog 2023. godine.

Prijava Programa javnih potreba u sportu sadrži sljedeću dokumentaciju:

  • obrasce koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni, ovjereni i potpisani i to:

Obrazac ZSP-P2024 / ZSP2024 / ZSP-S (klubovi koji ostvaruju pravo isključivo na paušal dostavljaju obrazac ZSP-P2024, ostali klubovi dostavljaju obrazac ZSP2024 te ZSP-S ukoliko ostvaruju pravo temeljem Pravilnika o kriterijima za vrednovanje programa seniorskih ekipa). Obrasci se mogu preuzeti na internet stranici https://ssgo.hr/dokumenti.

Obrasce ZSP2024, ZSP-P2024 i ZSP-S2024 klubovi OBAVEZNO dostavljaju e-mailom na adresu kontakt@ssgo.hr  u .xls ili xslx formatu (EXCEL file).

  • Obrazac Zahtjev za sufinanciranje sportskih manifestacija (klubovi koji organiziraju manifestaciju/e).

Obrazac se može preuzeti na https://ssgo.hr/dokumenti

  • Preslika ovjerenog zapisnika s posljednje Skupštine udruge ili drugog upravljačkog tijela
  • Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka

Neće se razmatrati prijedlozi koji pristignu izvan određenog roka kao i nepotpune prijave.

Podijelite objavu